Driftsleder til Borup Varmeværk

For en erfaren og engageret driftsleder rummer denne stilling spændende udfordringer. Driftslederen er værkets omdrejningspunkt i dagligdagen og er værkets repræsentant udadtil – ikke mindst i lokalsamfundet.

Borup Varmeværk a.m.b.a.

Borup Varmeværk er på mange måder, et moderne varmeværk med 2 halmkedler og oliekedler som back up. Halmkedlerne kan tilsammen producere 15 MW. Oliekedlerne kan producere 7.5 MW. Det seneste driftsår producerede Borup Varmeværk 32.000 MWh på 99.5% halm.

Værket har leveret fjernvarme til stationsbyen Borup midt på Sjælland i mere end 50 år og forsyner næsten alle husstande i byen med fjernvarme (mere end 95% af husstandene). Værket har godt 1.200 forbrugere. Borup vokser fortsat, og derfor arbejder vi på, at de kommende boligområder bliver tilsluttet.

I de seneste mange år har vi lagt vægt på, løbende at optimere og effektivisere produktion og drift på værket. Det gælder også fremadrettet. Lovgivningen påvirker løbende udviklingen (f.eks. krav om fjernaflæste målere), og vi overvejer f.eks. investering i en ny og større akkumuleringstank etc. Projekter, der fremover vil være med til at præsentere den nye driftsleder for spændende udfordringer.

Sammen med Borup Vandværk (Borup Vand) har vi netop indledt et administrativt og teknisk samarbejde, som vi forventer indfaset inden for et års tid. Begge værker er stærkt forankrede i det lokale by- og landmiljø og har naturligvis et stort overlap af kunder. For den nye driftsleder bliver det en vigtig opgave at implementere samarbejdet til gavn for alle forbrugerne.

Borup Varmeværk har i dag en organisation på 4 fastansatte medarbejdere (inklusive driftslederen), 1 vagtassistent, samt en aktiv bestyrelse på 7 medlemmer, som du altid kan sparre med. Driftslederen rapporterer til bestyrelsen.

Borup Varmeværk a.m.b.a. er et forbrugerejet varmeværk, og er derfor en delvist politisk styret organisation, hvor generalforsamlingen er den højeste myndighed.

Læs mere om virksomheden på værkets hjemmeside.

Stillingen

Borup Varmeværk har i de seneste år undergået store forandringer, f.eks. byggeri af ny halmkedel, udvidelse af forsyningsområdet, løbende vedligeholdelse af ledningsnettet. Fremadrettet gælder det for driftslederen om, fortsat at vedligeholde og optimere vores produktionsanlæg, og at få det nye samarbejde med Borup Vand implementeret.

Det er et krav, at du har erfaring fra sammenlignelige jobs og kan dokumentere, at du er en leder, der både kan afstikke retningen for det daglige arbejde, men, at du også udøver din ledelse på en motiverende og engageret måde.

Stillingen kræver, at du har den tekniske baggrund og gerne faglige viden om fjernvarmeproduktion. Som værkets leder er det dit ansvar, at Borup Varmeværk til enhver tid råder over den nødvendige tekniske indsigt om produktionsanlægget og forsyningssystemet for varmt vand til forbrugerne. Du ved måske ikke alt om fjernvarme baseret på halm i dag, men dine kompetencer og din erfaring gør det muligt for dig hurtigt at sætte dig ind i det.

Din baggrund og erfaring

Du kan have en uddannelse som maskinmester, diplomingeniør (maskinretningen) VVS aut. Installatør eller tilsvarende uddannelse. Du har et svendebrev / en håndværksmæssig baggrund inden for jern- og metalområdet.

Du har måske suppleret din uddannelse med en lederuddannelse, og har i hvert fald erfaring fra ledelsesopgaver, hvor du har haft ansvaret for teams.

Som leder er du både god til at lytte og til inddrage synspunkter fra dine medarbejdere. Du bruger deres input til at træffe dine beslutninger og er god til at forklare, hvorfor du eventuelt ønsker en anden løsning end den, der bliver foreslået.

I dagligdagen forstår du at rose en god indsats, men du er også en leder, der giver udtryk for, at du ikke er tilfreds med en indsats eller et resultat. Du er meget udadvendt og møder folk i øjenhøjde og kan arbejde på alle niveauer.

Dine medarbejdere ved hvad du står for, og de respekterer dig som leder, fordi de opfatter dig som dygtig og fair.

I korte træk forventer vi at du:

 • Er uddannet som modsvarer udfordringerne i jobbet som driftsleder
 • Eventuelt er startet med et svendebrev inden for jern- og metalområdet, og hertil har erhvervet dig relevant erfaring
 • Har erfaring fra fjernvarmebranchen, med vedligeholdelse af maskineri og ledningsnet.
 • Er god til dansk i skrift og tale
 • Er anerkendt som en god leder, både fagligt og menneskeligt
 • Opleves som en rummelig og robust leder
 • Er struktureret og velorganiseret
 • Er god til at følge opgaver og projekter til dørs
 • Har erfaring med samarbejde med leverandører og myndigheder
 • Er indstillet på at indgå i et tæt samarbejde med en aktivt engageret bestyrelse
 • Er indstillet på at indgå som en del af værkets vagtordning (hver 4. uge)

Generelt:

Stillingen tilbyder dig en mulighed for at udvikle dig personligt og ledelsesmæssigt, og vil for den rette være en stilling, du har i en årrække.

Da du sandsynligvis ikke bor lokalt i Borup og omegn skal du være indstillet på at flytte til Borup inden for en aftalt periode.

Der tilbydes:

Vi tilbyder en attraktiv løn. Forhandles individuelt.

Ansøgningsfrist

Stillingen forventes besat så hurtigt som muligt og senest 1. maj 2020. Der er ansøgningsfrist søndag den 9. februar 2020.

Ansøgning:

Søg job via dette link

Kontakt
Du er velkommen til at søge yderligere oplysninger om stillingen driftsleder til Borup Varmeværk hos Sven Gissum (bestyrelsesformand) på mobil +45 29 16 55 56. Seniorkonsulent Jan Bergh mobil +45 20 10 50 12 fra Bergh HR medvirker ved rekrutteringen.